BESTYRELSEN

Bestyrelsen 2024/2025. Fra venstre: Thomas, Marianne, Kasper, Jeanette, Jesper,
Allan, René, Bjarne og yderst til højre Peter Buhl, der valgte at stoppe i bestyrelsen i 2023 efter hele 17 år!!

Augustenborghallerne har en aktiv bestyrelse, der består af syv personer og centerlederen.

Vi har forskellige kompetencer og supplerer hinanden godt, når der skal træffes beslutninger, findes idéer og løsninger.

Overordnet set har bestyrelsen til formål at forestå driften og udbygge Augustenborghallerne til brug for
idræt, fritidsvirksomhed, møder, kongresser, koncerter, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter. Dette inkluderer også formål, som bestyrelsen vurderer er til gavn for lokalområdet og Augustenborghallerne.

Jesper Kjærsgaard,
formand

Mail:
formand@augustenborghallerne.dk

Bjarne Holm, næstformand

 

René Grau,
kasserer

 

Kasper Bang Hansen, sekretær

 

Marianne Høi,
bestyrelsesmedlem

 

Thomas Juul Madsen, bestyrelsesmedlem

 

Jeanette A. Myllerup, bestyrelsesmedlem

Mail: web@augustenborghallerne.dk

Allan Jordt,
centerleder

Mail: centerleder@augustenborghallerne.dk