BESTYRELSEN

Augustenborghallerne har en aktiv bestyrelse, der består af syv personer og centerlederen.

Vi har forskellige kompetencer og supplerer dermed hinanden godt, når der skal træffes beslutninger, findes idéer og løsninger.

Overordnet set har bestyrelsen til formål at forestå driften og udbygge Augustenborghallerne til brug for
idræt, fritidsvirksomhed, møder, kongresser, koncerter, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter. Dette inkluderer også formål, som bestyrelsen skønner er til gavn for lokalområdet og Augustenborghallerne.

Nedenfor billede af bestyrelsen 2022/2023. Til højre ses Peter Buhl, der valgte at stoppe i bestyrelsen efter hele 17 år!!

Jesper Kjærsgaard,
formand

Mågevej 6
6440 Augustenborg

Mobil: 29 86 51 00
Mail: formand@augustenborghallerne.dk

Bjarne Holm, næstformand

Mågevej 1
6440 Augustenborg

Mobil: 40 24 74 91
Mail: bhom@sonderborg.dk

René Grau,
kasserer

Drosselvej 2
6440 Augustenborg

Mobil: 24 65 88 56
Mail: rene.grau@al-bank.dk

Kasper Bang Hansen, sekretær

Louisegade 42
6440 Augustenborg

Mail: kbangh@gmail.com

Marianne Høi,
bestyrelsesmedlem

6440 Augustenborg

Mobil: 
Mail: mvh2710@post.tele.dk

Thomas Juul Madsen, bestyrelsesmedlem

Stavensbølgade 44a
6440 Augustenborg

Mobil: 20 42 21 05
Mail: juul.madsen@mail.tele.dk

Jeanette A. Myllerup, bestyrelsesmedlem

Palævej 2
6440 Augustenborg

Mobil: 40 40 49 06
Mail: web@augustenborghallerne.dk

Allan Jordt,
centerleder

6440 Augustenborg

Arbejde: 74 47 16 66
Mail: centerleder@augustenborghallerne.dk