Generalforsamlingen …

… er foreningens højeste myndighed, og vores ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.

Indkaldelse
Den annonceres i en lokal avis eller skriftligt til alle hallens medlemmer med mindst 10 dages varsel. Indkaldelsen kan ske elektronisk.

Forslag
Skulle du have et forslag eller andet, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal dette være formanden eller hallens kontor i hænde senest fem (5) dage før generalforsamlingen.

EN LILLE INVESTERING I ET SUNDT FÆLLESSKAB

Vi vil meget gerne have flere medlemmer, så hvis du kender nogen, der ønsker at støtte Augustenborghallerne, så bed dem kontakte centerleder Allan Jordt på centerleder@augustenborghallerne.dk eller ring 74471666. Medlemskab koster 100 kr./år og giver naturligvis stemmeret på vores generalforsamling, men bidrager også til, at vi kan gøre endnu mere for vores brugere, gæster og fælles miljø.

Nedenfor er seneste referat, beretning og regnskab og naturligvis også Augustenborghallernes vedtægter og  GDPR-oplysninger.