Generalforsamlingen …

… er foreningens højeste myndighed, og vores ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.

Indkaldelse
Den annonceres i en lokal avis eller skriftligt til alle hallens medlemmer med mindst 10 dages varsel. Indkaldelsen kan ske elektronisk.

Forslag
Skulle du have et forslag eller andet, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal dette være formanden eller hallens kontor i hænde senest fem (5) dage før generalforsamlingen.

EN LILLE INVESTERING I ET SUNDT FÆLLESSKAB

Bliv medlem af Augustenborghallerne, og støt det sunde fællesskab.

Medlemskabet koster 100 kr./år.

– Du får selvfølgelig stemmeret på vores generalforsamling.
– Du kan deltage i vores fællesspisning før generalforsamlingen.
– Du bidrager også til, at vi kan gøre endnu mere for vores brugere, gæster og vores fælles miljø.

Kontakt centerleder Allan Jordt på centerleder@augustenborghallerne.dk, eller ring 74471666.