Så er der ved at være gået et år, og vi nærmer os Augustenborghallernes generalforsamling.

Der er i det forgangne år foretaget diverse renoveringer, mødelokalerne bliver flittigt brugt. Vi har en god udnyttelse af hallen, og vi har et godt samarbejde med vores brugere. Samarbejdet med Augustenborg Skole kører også fint, og vi har gode elevkunder i vores cafeteria. Økonomien ser fin ud, og selv om der har været udfordringer, kan vi glæde os over et mere normalt og aktivt år. Dette og meget andet kan du høre mere om på Augustenborghallernes Ordinære Generalforsamling, mandag den 27. marts 2023 kl. 19.30 i hallens cafeteria.

Traditionen tro serverer vi en “varm ret” for vores medlemmer før generalforsamlingen. Det er kl. 18.30 i cafeteriaet.

TILMELDING TIL SPISNING
Hvis du ønsker at deltage i spisningen, bedes du tilmelde dig hos vores centerleder Allan Jordt senest den 17. marts 2023 kl. 12 – ring på telefon 74471666 eller send mail til centerleder@augustenborghallerne.dk. Vi byder selvfølgelig også på øl, vand, kaffe og te under generalforsamlingen.

KONTINGENT
Vi fremsender hermed kontingentopkrævning på 100 kr. for 2023, som vi håber, at du vil betale inden generalforsamlingen. Med betalingen er du stemmeberettiget på vores generalforsamling og kan deltage i spisning. På forhånd stor tak! Husk at oplyse dit medlemsnummer, når du betaler:

Netbank med teksten: “Medlemsnr. [medlemsnr.]” til +73 og kreditornr.: 85256947.

MobilePay til 13021 med teksten: “2023 medlemskontingent [medlemsnr.]“.

Medlemsnummeret står på den invitation, du har fået tilsendt på den oplyste mailadresse. Hvis du er spritnyt medlem, så får du et medlemsnummer, når du kontakter centerleder Allan.

Med venlig hilsen

Peter Buhl
Formand for Augustenborghallerne

Indkaldelse til

Augustenborghallernes ordinære generalforsamling

Mandag den 27. marts 2023 kl. 19.30 i hallens cafeteria

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
  4. Orientering om budget
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

På valg er:
Jeanette Myllerup
Kasper Bang Hansen
Peter Buhl (modtager ikke genvalg)
Thomas Juul Madsen

  1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller hallens kontor i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. For at være stemmeberettiget skal du være medlem af Augustenborghallerne.

Tilmelding til spisning er nødvendigt og skal ske senest den 17. marts kl. 12 til Allan på centerleder@augustenborghallerne.dk eller ring 74471666.

Vi glæder os til at se dig.

Mange hilsener

Augustenborghallernes bestyrelse

Generalforsamlingen …

… er foreningens højeste myndighed, og vores ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.

Indkaldelse
Den annonceres i en lokal avis eller skriftligt til alle hallens medlemmer med mindst 10 dages varsel. Indkaldelsen kan ske elektronisk.

Forslag
Skulle du have et forslag eller andet, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal dette være formanden eller hallens kontor i hænde senest fem (5) dage før generalforsamlingen.

EN LILLE INVESTERING I ET SUNDT FÆLLESSKAB

Vi vil meget gerne have flere medlemmer, så hvis du kender nogen, der ønsker at støtte Augustenborghallerne, så bed dem kontakte centerleder Allan Jordt på centerleder@augustenborghallerne.dk eller ring 74471666. Medlemskab koster 100 kr./år og giver naturligvis stemmeret på vores generalforsamling, men bidrager også til, at vi kan gøre endnu mere for vores brugere, gæster og fælles miljø.

Nedenfor er seneste referat, beretning og regnskab og naturligvis også Augustenborghallernes vedtægter og  GDPR-oplysninger.