Generalforsamlingen …

… er foreningens højeste myndighed, og vores ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.

Indkaldelse
Den annonceres i en lokal avis eller skriftligt til alle hallens medlemmer med mindst 10 dages varsel. Indkaldelsen kan ske elektronisk.

Forslag
Skulle du have et forslag eller andet, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal dette være formanden eller hallens kontor i hænde senest fem (5) dage før generalforsamlingen.

Meld dig ind i hallen, og få stemmeret

Medlemskab af hallen koster 100 kr./år og giver naturligvis stemmeret på vores generalforsamlinger. Derudover bidrager du også til, at vi kan gøre endnu mere for dig som bruger, vores gæster og vores fælles miljø.

Vores generalforsamlinger starter altid med lidt godt at spise og en hyggesnak.

Kontakt Centerleder Allan på 7447 1666 eller allan@augustenborghallen.dk for at blive medlem.

Nedenfor er seneste referat, beretning og regnskab og naturligvis også Augustenborghallernes vedtægter og  GDPR-oplysninger.